21. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 11.7.2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce Mikulovice www.oumikulovice.cz.

19. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 28. 2. 2018, v zasedací místnosti budovy obecního úřadu od 19:00 hod. Program je zveřejněn na úřední desce a na internetu v rubrice úřední deska.