Návrh programu je zveřejněn na úřední desce www.oumikulovice.cz.

Upozorňujeme občany, že poplatky za likvidaci odpadů, za psy a z pozemků na rok 2017  je třeba uhradit do konce dubna 2017, a to vždy ve středu, hotově, v době od 19:00 do 20:00 hodin, nebo převodem na účet obce č. ú. 17120711, kód banky 0100. Převod na účet je nutné vždy blíže specifikovat. Příjmení, číslo popisné, celková částka za poplatníka (na osobu a rok za likvidaci odpadů je to 450 Kč/osobu), nájemné z pozemků se nemění, nájemné za jednoho psa 50 Kč, za dva 150 Kč za tři 250 Kč, atp. Děkujeme za včasnou platbu.

Jaroslav Kunst, starosta

Vážení spoluobčané,
Milé děti,

V listopadu a prosinci loňského roku se v obci podařilo vybudovat nové dětské hřiště u asfaltového kurtu za Fialovými. Moderní předpisové hřiště vybudovala třebíčská firma LIGNI ARTIS pana Tomáše Janaty. Tímto firmě děkujeme za dobře odvedenou práci a velmi dobrou spolupráci.

Nové dětské hřiště bychom však tak rychle nepořídili, kdybychom neobdrželi nadační příspěvek od Nadace ČEZ, který činil z celkových nákladů 299.860 Kč nezanedbatelnou částku 200.000 Kč.
Tímto chci vyslovit poděkování Nadaci ČEZ, že podpořila naši obec a příspěvek v rámci projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ a v tak krátkém termínu obci poskytla. Děkujeme, že podporujete dobrou věc!

nadace

Nadaci ČEZ obec oslovila se žádostí o příspěvek v červenci 2016. Původním záměrem bylo vystavět dětské hřiště V roce 2017. Po dohodě s dodavatelem se to podařilo do konce roku 2016. Zbývají provést už jen drobné terénní úpravy, které jsme z důvodu špatného počasí již nemohli dokončit v loňském roce.
Nadále budeme nově vybudované dětské hřiště nazývat ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.

V Mikulovicích 20. 1. 2017
Jaroslav Kunst
starosta

se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.

v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.

Na programu jednání bude schválení závěrečného účtu obce.

Jednání proběhne v zasedací místnosti budovy OÚ č. 16.

Výsledky k zobrazení na úřední desce …

Dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
Dnes
  • Neděle 28. května 2017
  • Svátek má Vilém
  • Zítra má svátek Maxim
  • Do konce roku zbývá 217 dnů
  • Je sudý týden
Je 22. týden
Počasí u nás
Kudy k nám?